LSV'S CV . . . .
Upload file miễn phí
Lê Song Vĩ
Lê Song Vĩ
là một

GM

Blogger

Programmer

Manager

Chào, tôi là Lê Song Vĩ. Tôi có kinh nghiệm và kĩ năng nhất trong việc lập trình. Tôi thường được biết đến với tên gọi khác là songvi, Alex Asperger, Jerry Estano....
Chữ ký của Lê Song Vĩ

Hồ sơ

Fullstack Developer, Server Management, Software Development, Mobile development, Data Science
Lê Song Vĩ

Lê Song Vĩ

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tôi là Lê Song Vĩ, một lập trình viên đam mê với công nghệ Blockchain. Hiện tôi đang làm việc cho dự án Error.vn .LLC, MaxMines. Trong quá khứ, tôi từng làm việc cho dự án Lazy Studio (chuyển từ PLAYSAMP .CORP - PLS:RP) và RQN9 Tech.

8 năm

Kinh nghiệm

100+ dự án

Đã hoàn thành

100+ sản phẩm

Được tạo

Web Fullstack
90%
Software development
75%
Android / iOS development
70%
Data Science / AI
20%
Blockchain development
30%
Communication
10%

Kinh nghiệm

Học vấn

Dự án

Những dự án đã và đang làm của tôi
  • Tất cả
  • Fullstack
  • Server
  • Design

Cần trợ giúp?